Purity Fit

Een blog over fitness en een gezonde levensstijl

Gezondheid

Vocht achter de longen: Oorzaken, symptomen & behandeling

Vocht achter de longen, ook wel bekend als pleurale effusie, is een medische aandoening waarbij er zich overtollige vloeistof ophoopt in de pleuraholte, de ruimte tussen de longen en de borstwand. Dit kan leiden tot ademhalingsproblemen en andere complicaties.

In dit artikel bespreken we de oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling van vocht achter de longen, en bieden we inzicht in preventie en langetermijnmanagement van deze aandoening.

Oorzaken van vocht achter de longen

In dit gedeelte zullen we dieper ingaan op de verschillende oorzaken van vocht achter de longen. Het is belangrijk om te begrijpen wat de onderliggende factoren zijn, omdat dit kan helpen bij het stellen van de juiste diagnose en het kiezen van de meest effectieve behandeling.

We zullen zowel veelvoorkomende als minder gebruikelijke oorzaken bespreken, zodat je een beter begrip krijgt van de mogelijke risicofactoren en triggers die kunnen leiden tot het ontwikkelen van vocht achter de longen.

Hartfalen

Hartfalen is een veelvoorkomende oorzaak van vocht achter de longen, ook wel longoedeem genoemd. Wanneer het hart niet in staat is om efficiënt bloed te pompen, kan er een verhoogde druk ontstaan in de bloedvaten rond de longen. Dit leidt tot het lekken van vocht uit de bloedvaten naar de longblaasjes en het omliggende weefsel.

Bij hartfalen werkt het hart niet goed genoeg om het bloed door het lichaam te pompen en aan de behoeften van de weefsels en organen te voldoen. Dit kan het gevolg zijn van een verzwakte hartspier, problemen met de hartkleppen, hartritmestoornissen of andere hart- en vaatziekten.

Vocht achter de longen als gevolg van hartfalen kan leiden tot kortademigheid, hoesten en een gevoel van zwaarte op de borst. Deze symptomen kunnen verergeren bij lichamelijke inspanning of wanneer iemand ligt. Afhankelijk van de ernst van het hartfalen, kunnen de symptomen variëren van mild tot ernstig.

De behandeling van vocht achter de longen bij hartfalen richt zich op het aanpakken van de onderliggende oorzaak en kan bestaan uit medicatie, veranderingen in levensstijl, of in ernstige gevallen, chirurgie.

Nierziekte

Nierziekte is een andere mogelijke oorzaak van vocht achter de longen, oftewel longoedeem. De nieren spelen een cruciale rol in het reguleren van de vochtbalans in het lichaam door overtollig water en afvalstoffen uit het bloed te verwijderen en urine te produceren. Wanneer de nieren niet goed functioneren, kan dit leiden tot vochtophoping in het lichaam, waaronder achter de longen.

Chronische nierziekte (CKD) en acuut nierfalen zijn twee veelvoorkomende nierproblemen die kunnen leiden tot vochtophoping in de longen. Bij chronische nierziekte is er sprake van een langdurige en progressieve achteruitgang van de nierfunctie, terwijl acuut nierfalen een plotselinge en mogelijk omkeerbare verslechtering van de nierfunctie is.

Symptomen van vocht achter de longen als gevolg van nierziekte kunnen onder andere kortademigheid, hoesten en vermoeidheid zijn. Deze klachten kunnen verergeren naarmate de nierfunctie verder afneemt.

De behandeling van longoedeem als gevolg van nierziekte is gericht op het verbeteren van de nierfunctie en het beheersen van vochtretentie. Dit kan bestaan uit medicatie, zoals diuretica, aanpassingen in het dieet om de zoutinname te beperken, en in ernstige gevallen dialyse of niertransplantatie.

Leverziekte

Leverziekte kan ook leiden tot vocht achter de longen, oftewel longoedeem. De lever is een vitaal orgaan dat verantwoordelijk is voor verschillende functies, waaronder de productie van eiwitten die betrokken zijn bij bloedstolling en het in balans houden van de vocht- en elektrolytenbalans in het lichaam. Leveraandoeningen, zoals cirrose, hepatitis en leverfalen, kunnen de normale werking van de lever verstoren, waardoor vochtophoping in het lichaam kan ontstaan.

Cirrose, een aandoening waarbij gezond leverweefsel wordt vervangen door littekenweefsel, kan leiden tot portale hypertensie. Dit is een verhoogde bloeddruk in het poortadersysteem, dat bloed van de darmen en milt naar de lever vervoert. Portale hypertensie kan op zijn beurt zorgen voor vochtophoping in de buikholte (ascites) en uiteindelijk ook vocht achter de longen.

Symptomen van vocht achter de longen als gevolg van leverziekte kunnen onder andere kortademigheid, hoesten en vermoeidheid zijn. Deze symptomen kunnen verergeren wanneer de leverfunctie verslechtert. De behandeling van longoedeem bij leverziekte richt zich op het aanpakken van de onderliggende oorzaak en het beheersen van vochtretentie. Dit kan onder meer bestaan uit medicatie, zoals diuretica, aanpassingen in het dieet om de zoutinname te beperken, en in ernstige gevallen levertransplantatie.

Longontsteking

Longontsteking is een andere oorzaak van vocht achter de longen, ook wel bekend als longoedeem. Longontsteking is een infectie van de longen die wordt veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels. Deze infectie leidt tot een ontstekingsreactie in de longblaasjes, de kleine luchtzakjes waar de uitwisseling van zuurstof en kooldioxide plaatsvindt. Als reactie op de infectie vullen de longblaasjes zich met vocht en pus, wat kan leiden tot vochtophoping achter de longen.

Symptomen van longontsteking kunnen variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van de oorzaak van de infectie, de leeftijd van de patiënt en de algehele gezondheid. Veelvoorkomende symptomen zijn onder meer koorts, hoesten (soms met slijm of bloed), kortademigheid, pijn op de borst, vermoeidheid, zwakte, en koude rillingen.

De behandeling van longontsteking hangt af van de oorzaak en de ernst van de infectie. Bij bacteriële longontsteking worden antibiotica voorgeschreven, terwijl bij virale longontsteking antivirale medicatie kan worden gebruikt. Rust, voldoende vochtinname en het gebruik van koorts- en pijnstillers kunnen helpen om de symptomen te verlichten en het herstel te bevorderen.

In ernstige gevallen, of wanneer het longoedeem de ademhaling ernstig belemmert, kan ziekenhuisopname nodig zijn om zuurstoftherapie en andere ondersteunende behandelingen te bieden.

Longembolie

Longembolie is een ernstige medische aandoening die kan leiden tot vocht achter de longen. Een longembolie treedt op wanneer een bloedstolsel, meestal afkomstig uit de aderen van het been of het bekken, losraakt en vast komt te zitten in een van de longslagaders. Deze blokkade belemmert de bloedstroom naar de longen, waardoor de druk in de longcirculatie toeneemt. Dit kan op zijn beurt leiden tot het lekken van vocht uit de bloedvaten in de longen, wat resulteert in longoedeem.

De symptomen van een longembolie zijn vaak plotseling en kunnen variëren van mild tot levensbedreigend. Veelvoorkomende symptomen zijn onder meer plotselinge kortademigheid, pijn op de borst (die verergert bij diep ademhalen), hoesten (soms met bloed), verhoogde hartslag, licht gevoel in het hoofd, flauwvallen en zwelling of pijn in een been.

De behandeling van longembolie is gericht op het oplossen van het bloedstolsel en het voorkomen van nieuwe stolsels. Dit kan worden bereikt door het toedienen van antistollingsmiddelen (bloedverdunners) of, in ernstige gevallen, door het gebruik van trombolytische middelen (medicijnen die het stolsel oplossen).

In sommige situaties kan een chirurgische ingreep of een minimaal invasieve procedure nodig zijn om het stolsel te verwijderen. Het is cruciaal om onmiddellijk medische hulp in te schakelen als je vermoedt dat je een longembolie hebt, omdat een snelle behandeling de kans op herstel en het voorkomen van complicaties aanzienlijk kan verbeteren.

Andere onderliggende medische aandoeningen

Andere onderliggende medische aandoeningen kunnen ook bijdragen aan het ontstaan van vocht achter de longen. Hoewel de eerder genoemde aandoeningen de meest voorkomende oorzaken zijn, zijn er tal van andere factoren die kunnen leiden tot longoedeem. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. Auto-immuunziekten: Ziekten zoals lupus en reumatoïde artritis kunnen ontstekingen in het lichaam veroorzaken, waaronder in de longen. Deze ontstekingen kunnen leiden tot vochtophoping in en rond de longen.
 2. Hoge bloeddruk: Onbehandelde of slecht gecontroleerde hoge bloeddruk kan de druk op het hart en de bloedvaten verhogen, waardoor de kans op vochtretentie en longoedeem toeneemt.
 3. Tumoren: Longkanker of andere tumoren die in de buurt van de longen groeien, kunnen druk uitoefenen op de bloedvaten en de lymfevaten, wat kan leiden tot vochtretentie in de longen.
 4. Virale of bacteriële infecties: Sommige infecties kunnen leiden tot ontstekingen of vochtophoping in de longen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij tuberculose of bij bepaalde vormen van longontsteking.
 5. Lymfoedeem: Een verstoring van het lymfestelsel, zoals door lymfeklieren die zijn verwijderd of beschadigd tijdens een operatie of bestraling, kan leiden tot een opeenhoping van lymfevocht in de longen.
 6. Medicatie: Bepaalde medicijnen, zoals niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) en calciumkanaalblokkers, kunnen in sommige gevallen vochtretentie veroorzaken, wat kan leiden tot vocht achter de longen.

Het is belangrijk om te beseffen dat vocht achter de longen vaak een symptoom is van een onderliggende aandoening. Daarom is het cruciaal om een arts te raadplegen om de exacte oorzaak te achterhalen en een passende behandeling te starten.

Vocht achter de longen

Acuut longoedeem is een ernstige aandoening waarbij een grote hoeveelheid vocht zich snel ophoopt in de longen, wat leidt tot ademhalingsmoeilijkheden, overmatig zweten, en angst. In dit geval moet de patiënt direct behandeld worden, vaak met zuurstof toegediend via een masker of neusgaten.

Bij hartfalen is de pompkracht van het hart verminderd, waardoor vocht zich kan ophopen in de longen en andere weefsels. In deze situatie schrijft de behandelend arts meestal medicijnen voor, zoals plaspillen, die helpen het lichaam om overtollig vocht uit te plassen.

Infecties, zoals longontsteking, kunnen ook vocht achter de longen veroorzaken door een ontsteking en zwelling van het longweefsel. Antibiotica worden vaak voorgeschreven om de infectie te behandelen en het overtollige vocht te verminderen.

Blootstelling aan giftige stoffen, zoals luchtvervuiling, kan eveneens leiden tot vocht achter de longen. Het inademen van schadelijke stoffen zoals stikstofdioxide, ammoniak en kankercellen kan ontstekingen en weefselschade veroorzaken, waardoor vocht zich ophoopt in de longen. In dit geval is het belangrijk om de oorzaak van de blootstelling te achterhalen en te verminderen of te stoppen.

In sommige gevallen kan een beetje vocht achter de longen ontstaan als gevolg van een ernstig ongeval, bijvoorbeeld bij een gebroken rib of andere verwondingen aan de borstkas. De arts zal de patiënt onderzoeken en eventueel beeldvormend onderzoek uitvoeren om de oorzaak van de vochtophoping te bepalen en de juiste behandeling voor te schrijven.

Tot slot is het belangrijk om onderscheid te maken tussen vocht in de longen en vocht tussen de longvliezen (pleuravocht). Pleuravocht is het gevolg van afwijkingen in de long- of borstvlies en kan ook leiden tot kortademigheid en pijn bij het inademen.

De behandeling van pleuravocht kan variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaak, maar kan onder meer bestaan uit het toedienen van medicijnen, het plaatsen van een drain, of beademing in het ziekenhuis.

Symptomen van vocht achter de longen

In dit gedeelte zullen we de symptomen bespreken die gepaard kunnen gaan met vocht achter de longen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de tekenen en symptomen die wijzen op een mogelijke vochtophoping in de longen, zodat je tijdig medische hulp kunt zoeken en verdere complicaties kunt voorkomen. We zullen de meest voorkomende symptomen behandelen, evenals enkele minder frequente signalen die kunnen optreden bij vocht achter de longen.

Kortademigheid

Kortademigheid is een veelvoorkomend symptoom van vocht achter de longen, veroorzaakt meestal door een abnormale ophoping van vocht in het longweefsel en de bloedvaten. Naarmate de hoeveelheid vocht toeneemt, wordt het ademen moeilijker en ontstaat benauwdheid. Er zijn verschillende oorzaken voor dit fenomeen, waaronder hartfalen, infectie, en blootstelling aan schadelijke stoffen.

Hoesten

Hoesten is een natuurlijke reflex van het lichaam om de luchtwegen vrij te maken van slijm, irriterende stoffen of vreemde voorwerpen. Hoewel hoesten vaak wordt gezien als een vervelend symptoom, speelt het een belangrijke rol in het beschermen van de longen en het handhaven van een goede ademhaling.

Er zijn twee hoofdtypen van hoest: droge hoest en productieve hoest. Een droge hoest, ook wel kriebelhoest genoemd, is een hoest zonder slijmproductie. Dit type hoest kan het gevolg zijn van irritatie in de keel of bovenste luchtwegen, zoals door rook, stof of droge lucht. Een productieve hoest is een hoest waarbij slijm of flegma wordt opgehoest uit de longen. Dit type hoest wordt vaak geassocieerd met verkoudheid, griep of longinfecties.

Hoesten kan verschillende oorzaken hebben, waaronder virale of bacteriële infecties, allergieën, astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) of blootstelling aan irriterende stoffen zoals sigarettenrook of vervuilde lucht. In sommige gevallen kan hoesten ook een symptoom zijn van een ernstiger onderliggende aandoening, zoals longkanker of hartfalen.

De behandeling van hoest hangt af van de oorzaak. Bij een virale infectie, zoals verkoudheid of griep, is het meestal voldoende om voldoende rust te nemen, veel te drinken en eventueel pijnstillers of koortswerende middelen te gebruiken. Bij een bacteriële infectie kan de arts antibiotica voorschrijven. Als hoesten het gevolg is van allergieën of astma, kunnen antihistaminica of inhalatiemedicijnen helpen om de symptomen te verlichten.

Bij hoesten als gevolg van irriterende stoffen, zoals sigarettenrook, is het belangrijk om blootstelling aan deze stoffen te verminderen of te stoppen met roken. In het geval van GERD kan het nuttig zijn om veranderingen in het dieet aan te brengen en maagzuurremmende medicijnen te gebruiken. Als de hoest aanhoudt of verergert, is het belangrijk om medisch advies in te winnen om een mogelijke ernstige onderliggende aandoening uit te sluiten of tijdig te behandelen.

Hoewel hoesten meestal een onschuldig symptoom is, is het belangrijk om aandacht te besteden aan aanhoudende of ernstige hoest, vooral als het gepaard gaat met andere symptomen zoals koorts, gewichtsverlies, kortademigheid of bloed ophoesten. In dergelijke gevallen is het raadzaam om een arts te raadplegen voor een grondige evaluatie en eventuele behandeling.

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een veelvoorkomend symptoom dat zich manifesteert als een gevoel van uitputting, verminderde energie en een verhoogde behoefte aan rust. Het kan zowel fysiek als mentaal van aard zijn en kan variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van de oorzaak en individuele omstandigheden. Hoewel het op zichzelf geen ziekte is, kan vermoeidheid een symptoom zijn van een onderliggende aandoening of het gevolg zijn van factoren zoals slaaptekort, stress, overbelasting of een ongezonde levensstijl.

Enkele veelvoorkomende oorzaken van vermoeidheid zijn onder meer:

 1. Slaapgebrek: Een gebrek aan voldoende slaap kan leiden tot vermoeidheid overdag, verminderde concentratie en verminderd cognitief functioneren. Het is belangrijk om goede slaaphygiëne te handhaven en voldoende slaap te krijgen om de energieniveaus te optimaliseren.
 2. Stress: Langdurige blootstelling aan stress, zowel fysiek als mentaal, kan uitputtend zijn en leiden tot vermoeidheid. Het is essentieel om effectieve stressmanagementtechnieken te leren en een gezonde balans te vinden tussen werk, rust en ontspanning.
 3. Voeding: Een ongezond dieet met onvoldoende voedingsstoffen kan leiden tot vermoeidheid. Het is belangrijk om een uitgebalanceerd dieet te volgen met voldoende vitaminen, mineralen en macronutriënten om het energieniveau op peil te houden.
 4. Lichamelijke activiteit: Een sedentaire levensstijl kan bijdragen aan vermoeidheid. Regelmatige lichaamsbeweging kan helpen de energieniveaus te verhogen en het algehele gevoel van welzijn te verbeteren.
 5. Medische aandoeningen: Vermoeidheid kan een symptoom zijn van verschillende medische aandoeningen, waaronder bloedarmoede, schildklieraandoeningen, diabetes, hart- en vaatziekten, slaapapneu en depressie. Als vermoeidheid aanhoudt of verergert zonder aanwijsbare oorzaak, is het belangrijk om medisch advies in te winnen om mogelijke onderliggende aandoeningen uit te sluiten of te behandelen.
 6. Medicatie: Bepaalde medicijnen, waaronder sommige antidepressiva, bloeddrukverlagende middelen en antihistaminica, kunnen vermoeidheid als bijwerking hebben. Als je vermoedt dat jouw vermoeidheid verband houdt met jouw medicatie, bespreek dit dan met jouw arts.

Het aanpakken van de oorzaak van vermoeidheid is cruciaal om het energieniveau te herstellen en het algemeen welzijn te verbeteren. Dit kan onder meer het aanpassen van de levensstijl, het behandelen van onderliggende medische aandoeningen of het veranderen van medicatie omvatten. In sommige gevallen kan een combinatie van deze benaderingen nodig zijn om de vermoeidheid effectief te bestrijden en de levenskwaliteit te verbeteren.

Zwelling in benen en enkels

Zwelling in benen en enkels, ook wel bekend als perifeer oedeem, is een symptoom waarbij overtollig vocht zich ophoopt in de weefsels van de benen en enkels. Dit kan leiden tot ongemak, pijn en verminderde mobiliteit. Hoewel zwelling in benen en enkels op zichzelf niet gevaarlijk is, kan het wijzen op een onderliggende aandoening die medische aandacht vereist.

Enkele veelvoorkomende oorzaken van zwelling in benen en enkels zijn onder meer:

 1. Zwaartekracht: Langdurig staan of zitten kan leiden tot een ophoping van vocht in de benen en enkels, omdat de zwaartekracht de terugkeer van bloed en lymfevocht naar het hart bemoeilijkt.
 2. Overgewicht: Extra lichaamsgewicht legt druk op de bloedvaten en lymfevaten in de benen, waardoor het moeilijker wordt voor het lichaam om overtollig vocht af te voeren.
 3. Zwangerschap: Tijdens de zwangerschap neemt het bloedvolume in het lichaam toe, en de groeiende baarmoeder kan druk uitoefenen op de bloedvaten in het bekkengebied, wat leidt tot vochtophoping in de benen en enkels.
 4. Leeftijd: Naarmate we ouder worden, verliezen de bloedvaten en lymfevaten in de benen elasticiteit, waardoor ze minder efficiënt worden in het afvoeren van overtollig vocht.
 5. Nier-, lever- of hartziekten: Aandoeningen zoals nierfalen, levercirrose en hartfalen kunnen leiden tot een verminderde bloedcirculatie en het vasthouden van vocht, wat resulteert in zwelling in de benen en enkels.
 6. Medicatie: Bepaalde medicijnen, zoals bloeddrukverlagende middelen, steroïden en ontstekingsremmers, kunnen bijdragen aan vochtretentie en zwelling in de benen en enkels.

Om zwelling in de benen en enkels te verminderen, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

 1. Regelmatig bewegen: Lichaamsbeweging stimuleert de bloedcirculatie en helpt overtollig vocht af te voeren.
 2. Elevatie: Het verhogen van de benen boven het niveau van het hart kan helpen om vocht terug te laten vloeien naar het bovenlichaam en de zwelling te verminderen.
 3. Compressiekousen: Het dragen van compressiekousen kan helpen om de bloedvaten te ondersteunen en de circulatie te verbeteren.
 4. Verminderen van zoutinname: Een zoutarm dieet kan helpen om vochtretentie te verminderen.
 5. Afvallen: Indien nodig, kan gewichtsverlies de druk op de bloedvaten verminderen en de zwelling verminderen.

Als de zwelling in de benen en enkels aanhoudt of verergert, is het

belangrijk om medisch advies in te winnen. Een arts kan helpen bij het identificeren van de onderliggende oorzaak en, indien nodig, een geschikte behandeling voorschrijven. In sommige gevallen kan het nodig zijn om diuretica (plaspillen) voor te schrijven om overtollig vocht uit het lichaam te verwijderen of om de behandeling van de onderliggende aandoening aan te passen.

Het is essentieel om aandacht te besteden aan veranderingen in de zwelling, zoals een plotselinge toename, verkleuring van de huid, of het optreden van pijn en warmte in het getroffen gebied. Deze symptomen kunnen wijzen op een ernstigere aandoening, zoals een bloedstolsel, dat onmiddellijke medische aandacht vereist.

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat zwelling in de benen en enkels, hoewel ongemakkelijk, in veel gevallen kan worden beheerst en behandeld. Door proactief te zijn in het onderhouden van een gezonde levensstijl en het vroegtijdig aanpakken van mogelijke oorzaken, kunnen patiënten hun risico op vochtretentie verminderen en hun algehele gezondheid en welzijn verbeteren.

Snelle of onregelmatige hartslag

Een snelle of onregelmatige hartslag, ook bekend als tachycardie of aritmie, kan een ander symptoom zijn van vocht achter de longen. Wanneer er een abnormale ophoping van vocht in de longen optreedt, kan het hart harder moeten werken om voldoende bloed en zuurstof naar de rest van het lichaam te pompen. Dit kan leiden tot een verhoogde hartslag, wat soms voelbaar is als een snelle, sterke of onregelmatige hartslag.

Mensen met vocht achter de longen kunnen merken dat hun hart sneller klopt dan normaal, vooral tijdens inspanning of bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ze kunnen ook hartkloppingen ervaren, wat kan aanvoelen als een flutter, een overgeslagen slag of een abnormale hartslag die moeilijk te tellen is. In sommige gevallen kan een snelle of onregelmatige hartslag ook gepaard gaan met duizeligheid, kortademigheid of pijn op de borst.

Het is belangrijk om te weten dat een snelle of onregelmatige hartslag niet altijd een teken is van vocht achter de longen. Er zijn veel mogelijke oorzaken voor deze symptomen, waaronder stress, angst, overmatige consumptie van cafeïne of alcohol, bepaalde medicijnen en onderliggende hartproblemen.

Als je echter een aanhoudende of verergerende snelle of onregelmatige hartslag ervaart, vooral in combinatie met andere symptomen zoals kortademigheid of zwelling in de benen en enkels, is het belangrijk om medische hulp te zoeken.

Een arts kan de oorzaak van een snelle of onregelmatige hartslag diagnosticeren en een passende behandeling aanbevelen. Dit kan het aanpassen van de behandeling voor de onderliggende aandoening zijn, het voorschrijven van medicijnen om de hartslag te reguleren, of in sommige gevallen, het uitvoeren van een medische ingreep om de hartfunctie te herstellen.

Het is essentieel om een snelle of onregelmatige hartslag serieus te nemen en proactief te zijn in het zoeken naar medische zorg om complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Pijn op de borst

Pijn op de borst is een ander symptoom dat kan optreden bij vocht achter de longen. Deze pijn kan variëren van mild tot ernstig en kan worden omschreven als een drukkend, beklemmend, brandend of stekend gevoel. Pijn op de borst kan het gevolg zijn van de druk die wordt uitgeoefend door het opgehoopte vocht in de longen en de daaropvolgende toename van de inspanning van het hart om bloed en zuurstof naar de rest van het lichaam te pompen.

Wanneer iemand last heeft van vocht achter de longen, kan pijn op de borst ook gepaard gaan met andere symptomen zoals kortademigheid, hoesten, vermoeidheid en zwelling in de benen en enkels. Het is belangrijk om te weten dat pijn op de borst niet altijd een teken is van vocht achter de longen, aangezien er verschillende andere oorzaken kunnen zijn, waaronder hartproblemen, maagproblemen, spierpijn en longaandoeningen zoals longontsteking of longembolie.

Als je pijn op de borst ervaart, vooral in combinatie met andere symptomen zoals kortademigheid en hoesten, is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Een arts kan de oorzaak van de pijn op de borst bepalen en de juiste behandeling aanbevelen. In het geval van vocht achter de longen kan dit het behandelen van de onderliggende aandoening zijn, het voorschrijven van medicijnen om het overtollige vocht te verwijderen, of in sommige gevallen, het uitvoeren van een medische ingreep om het vocht af te voeren.

Het is essentieel om pijn op de borst serieus te nemen en proactief te zijn in het zoeken naar medische zorg. Door vroegtijdig de oorzaak te identificeren en te behandelen, kunnen complicaties worden voorkomen en kan de algehele gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren.

Diagnose van vocht achter de longen

Diagnose van vocht achter de longen is cruciaal voor het vaststellen van de juiste behandeling en het voorkomen van mogelijke complicaties. In dit gedeelte zullen we de verschillende methoden bespreken die artsen en medische professionals gebruiken om vocht achter de longen te diagnosticeren, evenals de belangrijkste stappen die worden genomen om de onderliggende oorzaken en aandoeningen te identificeren.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe een snelle en accurate diagnose kan bijdragen aan een effectieve behandeling en een betere prognose voor de patiënt.

Lichamelijk onderzoek

Een lichamelijk onderzoek is vaak de eerste stap bij het diagnosticeren van vocht achter de longen. De arts zal de patiënt vragen stellen over de symptomen, medische geschiedenis en mogelijke risicofactoren. Vervolgens zal de arts de patiënt onderzoeken om tekenen van vochtophoping te detecteren.

Tijdens het lichamelijk onderzoek luistert de arts met een stethoscoop naar de ademhalingsgeluiden van de patiënt. Vocht achter de longen kan leiden tot karakteristieke geluiden, zoals een “knisperend” geluid bij het ademen of verminderde ademhalingsgeluiden in bepaalde delen van de longen. De arts zal ook controleren op tekenen van vochtophoping in andere delen van het lichaam, zoals zwelling van de enkels en benen.

Bovendien kan de arts de hartslag en bloeddruk van de patiënt meten om te controleren op tekenen van hartproblemen die mogelijk bijdragen aan de vochtophoping. Het kan ook nuttig zijn om de zuurstofsaturatie van de patiënt te meten met behulp van een pulsoximeter. Dit apparaatje wordt op de vingertop geplaatst en meet het zuurstofgehalte in het bloed, wat kan helpen beoordelen of de patiënt voldoende zuurstof krijgt.

Hoewel een lichamelijk onderzoek waardevolle informatie kan opleveren, zijn er vaak aanvullende diagnostische tests nodig om de precieze oorzaak van het vocht achter de longen te bepalen.

Röntgenfoto van de borst

Een röntgenfoto van de borst is een veelgebruikte diagnostische test om vocht achter de longen te identificeren en te evalueren. Deze beeldvormende techniek maakt gebruik van röntgenstraling om een gedetailleerd beeld van de borstkas te creëren, inclusief de longen, het hart en de omliggende botten en weefsels.

Wanneer er sprake is van vocht achter de longen, kan dit zichtbaar zijn op de röntgenfoto als een verhoogde dichtheid in de getroffen delen van de longen. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht en de locatie kan het beeld variëren van lichte tot ernstige afwijkingen. Het kan ook helpen om mogelijke oorzaken van de vochtophoping te identificeren, zoals longontsteking, hartfalen of andere onderliggende medische aandoeningen.

Naast het detecteren van vocht in de longen kan een röntgenfoto van de borst ook nuttig zijn om andere aandoeningen uit te sluiten die soortgelijke symptomen kunnen veroorzaken. Dit omvat bijvoorbeeld longtumoren, longembolieën of andere structurele afwijkingen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel een röntgenfoto van de borst nuttige informatie kan bieden, aanvullende diagnostische tests zoals CT-scans, echocardiografie of bloedonderzoek vaak nodig zijn om een definitieve diagnose te stellen en de onderliggende oorzaak van het vocht achter de longen te bepalen.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek is een belangrijke diagnostische methode bij het onderzoeken van vocht achter de longen, aangezien het kan helpen bij het identificeren van de onderliggende oorzaak van het probleem. Door het analyseren van bloedmonsters kunnen artsen informatie verzamelen over de algehele gezondheid van de patiënt en eventuele afwijkingen vaststellen die verband kunnen houden met vochtophoping in de longen.

Enkele van de meest voorkomende bloedtests die worden uitgevoerd in dit verband zijn:

 1. Complete bloedbeeld (CBC): Dit is een uitgebreide test die het aantal en de typen bloedcellen in het bloedmonster meet, zoals rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Een CBC kan wijzen op infecties, ontstekingen of bloedarmoede, die allemaal verband kunnen houden met vocht achter de longen.
 2. Nier- en leverfunctietests: Aangezien nier- en leverziekten vaak vochtophoping in het lichaam kunnen veroorzaken, kunnen deze tests helpen bij het beoordelen van de werking van deze organen en mogelijke problemen detecteren.
 3. B-type natriuretisch peptide (BNP) test: Dit is een test die specifiek wordt gebruikt om hartfalen op te sporen. BNP is een eiwit dat wordt afgegeven door het hart wanneer het onder druk staat. Verhoogde niveaus van BNP in het bloed kunnen wijzen op hartfalen als de oorzaak van vocht achter de longen.
 4. Elektrolytenbalans: Het meten van de niveaus van elektrolyten zoals natrium, kalium en chloride in het bloed kan helpen bij het beoordelen van de vochtbalans in het lichaam en eventuele onevenwichtigheden aan het licht brengen.
 5. C-reactief proteïne (CRP) en erytrocytensedimentatiesnelheid (ESR): Deze tests meten de aanwezigheid van ontstekingen in het lichaam, wat kan wijzen op infectie of andere aandoeningen die verband houden met vocht achter de longen.

Het is belangrijk op te merken dat geen enkele bloedtest op zichzelf voldoende is om een definitieve diagnose te stellen. Bloedonderzoek wordt meestal gecombineerd met andere diagnostische methoden, zoals röntgenfoto’s van de borst en lichamelijk onderzoek, om een nauwkeurig beeld te krijgen van de oorzaak van vocht achter de longen en de beste behandelingsstrategie te bepalen.

Echocardiogram

Een echocardiogram is een niet-invasieve beeldvormende test die gebruikmaakt van hoogfrequente geluidsgolven, of ultrasone golven, om gedetailleerde beelden van het hart en de omliggende structuren te genereren. Het is een waardevolle diagnostische tool bij het onderzoeken van vocht achter de longen, omdat het helpt bij het identificeren van eventuele afwijkingen in de hartfunctie die de ophoping van vocht kunnen veroorzaken.

Tijdens een echocardiogram wordt een apparaat genaamd een transducer op de borst van de patiënt geplaatst. Deze transducer zendt ultrasone golven uit die weerkaatsen of “echoën” van de verschillende structuren in het hart. De ontvangen echo’s worden vervolgens omgezet in real-time beelden op een computerscherm, waardoor artsen de grootte, vorm, beweging en functie van het hart kunnen beoordelen.

Er zijn verschillende soorten echocardiogrammen, waaronder:

 1. Transthoracaal echocardiogram (TTE): Dit is de meest voorkomende vorm van echocardiogram en wordt uitgevoerd door de transducer aan de buitenkant van de borstkas te plaatsen.
 2. Transoesofageaal echocardiogram (TEE): Bij deze procedure wordt een speciale transducer via de slokdarm ingebracht om beelden van het hart te verkrijgen. TEE wordt meestal uitgevoerd wanneer TTE-beelden van onvoldoende kwaliteit zijn of wanneer een gedetailleerder beeld van bepaalde hartstructuren vereist is.
 3. Stress echocardiogram: Dit type echocardiogram wordt uitgevoerd terwijl de patiënt fysieke inspanning ondergaat, meestal op een loopband of fiets, om de hartfunctie tijdens inspanning te beoordelen.

Een echocardiogram kan informatie verschaffen over de pompfunctie van het hart, de kleppen en eventuele structurele afwijkingen die bijdragen aan vocht achter de longen. Het kan ook de aanwezigheid van pericardiale effusie detecteren, wat een ophoping van vocht is tussen het hart en het buitenste hartzakje. Door het identificeren van de onderliggende hartaandoeningen die vocht achter de longen kunnen veroorzaken, kan een arts een geschikte behandeling voorschrijven om de symptomen te verlichten en verdere complicaties te voorkomen.

Andere diagnostische tests

Naast de eerder genoemde tests, kunnen artsen ook andere diagnostische tests uitvoeren om de oorzaak van vocht achter de longen te bepalen. Deze aanvullende tests kunnen het volgende omvatten:

 1. CT-scan (computertomografie): Een CT-scan maakt gebruik van röntgenstraling en een computer om gedetailleerde dwarsdoorsnedebeelden van het lichaam te genereren. Deze test kan helpen bij het identificeren van longziekten, tumoren, bloedstolsels en andere mogelijke oorzaken van vocht achter de longen.
 2. MRI (magnetische resonantiebeeldvorming): Een MRI maakt gebruik van krachtige magneten en radiogolven om gedetailleerde beelden van de inwendige structuren van het lichaam te creëren. Net als bij een CT-scan kan een MRI helpen bij het identificeren van longziekten, tumoren en andere oorzaken van vocht achter de longen.
 3. Longfunctietesten: Deze tests meten de luchtstroom en het volume van de longen tijdens het in- en uitademen. Ze kunnen nuttig zijn bij het identificeren van ademhalingsproblemen, zoals astma, chronische bronchitis en longfibrose, die allemaal kunnen bijdragen aan vocht achter de longen.
 4. Pleurapunctie: Dit is een procedure waarbij een naald wordt ingebracht tussen de ribben om een monster van het pleuravocht te verkrijgen. Dit monster kan vervolgens worden geanalyseerd om infecties, kanker of andere oorzaken van vocht achter de longen te identificeren.
 5. Elektrocardiogram (ECG): Dit is een niet-invasieve test die de elektrische activiteit van het hart meet. Een ECG kan afwijkingen in het hartritme of tekenen van hartziekte detecteren die kunnen leiden tot vocht achter de longen.
 6. Doppler-echografie van de benen: Dit is een specifiek type echografie dat wordt gebruikt om de bloedstroom in de bloedvaten van de benen te beoordelen. Deze test kan nuttig zijn bij het opsporen van bloedstolsels die kunnen leiden tot longembolie en vocht achter de longen.

Afhankelijk van de bevindingen van deze diagnostische tests en de klinische symptomen van de patiënt, kan de arts de specifieke oorzaak van vocht achter de longen bepalen en een passend behandelplan opstellen om de aandoening aan te pakken.

Behandeling van vocht achter de longen

Vocht achter de longen kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en het is daarom belangrijk om de aandoening snel en effectief te behandelen. Er zijn verschillende behandelopties beschikbaar, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de ophoping van vocht. In dit gedeelte zullen we ingaan op de mogelijke behandelmethoden voor vocht achter de longen.

Medicatie

Medicatie kan worden voorgeschreven als onderdeel van de behandeling van vocht achter de longen. De soort medicatie hangt af van de onderliggende oorzaak van het vocht. Diuretica, ook bekend als plaspillen, worden vaak voorgeschreven om overtollig vocht uit het lichaam te verwijderen.

Deze medicatie helpt de nieren om meer urine te produceren, waardoor het vocht uit het lichaam wordt verwijderd. Andere medicijnen kunnen worden voorgeschreven om de onderliggende aandoening te behandelen die het vocht veroorzaakt, zoals antibiotica voor een infectie of hartmedicatie voor hartfalen.

Diuretica

Diuretica zijn medicijnen die worden gebruikt om overtollig vocht uit het lichaam te verwijderen, waaronder vocht dat zich ophoopt achter de longen. Ze werken door de nieren te stimuleren om meer zout en water uit het lichaam te verwijderen via de urine. Dit kan helpen om de hoeveelheid vocht in de longen te verminderen en de ademhalingsproblemen te verlichten.

Er zijn verschillende soorten diuretica die kunnen worden voorgeschreven, afhankelijk van de specifieke oorzaak van het vocht achter de longen. Thiazidediuretica worden vaak gebruikt om lichte gevallen van vochtretentie te behandelen, terwijl zogenaamde “lisdiuretica” of “plaspillen” vaak worden voorgeschreven bij ernstigere gevallen.

Het is belangrijk om op te merken dat diuretica ook bijwerkingen kunnen hebben, zoals uitdroging en een tekort aan belangrijke elektrolyten in het lichaam, zoals kalium. Daarom is het belangrijk om de medicatie alleen te gebruiken zoals voorgeschreven en onder toezicht van een arts.

Naast diuretica kan de behandeling van vocht achter de longen ook bestaan uit het behandelen van de onderliggende oorzaak van de ophoping van vocht, zoals hartfalen of leverziekte.

In sommige gevallen kan een drainageprocedure, zoals een thoracentese of pleuradrainage, nodig zijn om het overtollige vocht af te tappen. De behandeling is altijd afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de symptomen.

ACE-remmers

ACE-remmers zijn een klasse van geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van verschillende aandoeningen, waaronder vocht achter de longen. Ze werken door de werking van het enzym angiotensine-converterend enzym (ACE) te blokkeren, waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk wordt verlaagd. ACE-remmers kunnen ook helpen bij het verminderen van de hoeveelheid vocht die zich ophoopt in de longen door de bloedvaten te verwijden en de doorbloeding te verbeteren. Dit kan de ademhaling en het zuurstoftransport verbeteren en symptomen zoals kortademigheid en vermoeidheid verminderen.

Net als alle medicijnen hebben ACE-remmers bijwerkingen, waaronder duizeligheid, hoofdpijn, hoesten en vermoeidheid. Sommige mensen kunnen ook een allergische reactie op het medicijn ontwikkelen, dus het is belangrijk om jouw arts te raadplegen als je nieuwe symptomen ervaart tijdens het gebruik van dit medicijn.

ACE-remmers worden vaak gebruikt in combinatie met diuretica om de vochtretentie in de longen te verminderen. Andere behandelingen voor vocht achter de longen kunnen afhankelijk zijn van de onderliggende oorzaak van de aandoening en kunnen onder meer het verminderen van de zoutinname, het aanpassen van de vochtinname, en in ernstige gevallen het gebruik van beademing omvatten.

Bètablokkers

Bètablokkers zijn een soort medicatie die vaak wordt voorgeschreven om hoge bloeddruk en hartproblemen te behandelen. Ze werken door de bètareceptoren in het hart en de bloedvaten te blokkeren, waardoor het hart minder hard hoeft te werken en de bloedvaten verwijden. Dit verlaagt de bloeddruk en vermindert de belasting op het hart.

Bètablokkers kunnen ook worden voorgeschreven om bepaalde symptomen van angst en stress te verminderen, zoals een snelle hartslag en zweten. Daarnaast kunnen ze helpen bij migraine, tremoren en sommige vormen van hartritmestoornissen.

Andere medicijnen

Naast diuretica, ACE-remmers en bètablokkers zijn er ook andere medicijnen die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van vocht achter de longen. Dit kunnen bijvoorbeeld calciumantagonisten zijn, die de bloedvaten verwijden en de bloeddruk verlagen. Ook kunnen er anticoagulantia (bloedverdunners) voorgeschreven worden, om de vorming van bloedstolsels te voorkomen.

Bij bepaalde infecties kan antibiotica worden voorgeschreven. In sommige gevallen kan zuurstof worden toegediend om de ademhaling te ondersteunen en de zuurstofvoorziening in het lichaam te verbeteren.

Veranderingen in levensstijl

In combinatie met medische behandelingen kunnen veranderingen in de levensstijl helpen bij het verminderen van vocht achter de longen en het voorkomen van terugkerende episodes. Deze veranderingen kunnen onder andere betrekking hebben op dieet, lichaamsbeweging en het verminderen van blootstelling aan bepaalde stoffen.

In dit gedeelte gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop je jouw levensstijl kunt aanpassen om de kans op vocht achter de longen te verkleinen.

Verminder zoutinname

Als je last hebt van vocht achter de longen, kan het verstandig zijn om je zoutinname te verminderen. Te veel zout kan namelijk vochtretentie veroorzaken, wat kan bijdragen aan de ophoping van vocht in de longen. Om de hoeveelheid zout in je voeding te verminderen, is het belangrijk om voedingsmiddelen te vermijden die veel zout bevatten, zoals bewerkte voedingsmiddelen, fastfood en kant-en-klaarmaaltijden.

In plaats daarvan kun je kiezen voor vers bereide maaltijden en het gebruik van kruiden en specerijen om smaak toe te voegen aan je voeding. Door je zoutinname te verminderen, kun je de ophoping van vocht in de longen verminderen en je symptomen helpen verlichten.

Regelmatige lichaamsbeweging

Regelmatige lichaamsbeweging is niet alleen belangrijk voor een gezonde levensstijl, maar kan ook helpen bij het verminderen van vocht achter de longen. Door te bewegen wordt de bloedsomloop gestimuleerd en wordt het vocht beter afgevoerd uit het lichaam. Ook kan regelmatige lichaamsbeweging helpen bij het verminderen van stress en het verbeteren van de ademhaling.

Het type lichaamsbeweging kan variëren, afhankelijk van de individuele gezondheid en beperkingen. Voor sommige mensen kan een eenvoudige wandeling voldoende zijn, terwijl anderen kunnen profiteren van meer intensieve cardiovasculaire oefeningen zoals joggen, fietsen of zwemmen.

Naast regelmatige lichaamsbeweging kan het ook nuttig zijn om vaker van houding te veranderen. Bijvoorbeeld, als je langere tijd zit, kun je het beste af en toe opstaan en rondlopen om de bloedsomloop te stimuleren. Door het verminderen van langdurig zitten of staan, kan vochtophoping in de benen en enkels worden verminderd.

Gewichtsbeheersing

Gewichtsbeheersing kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van vocht achter de longen. Overgewicht kan namelijk leiden tot een verhoogd risico op verschillende medische aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten en nierproblemen. Het kan ook de ademhaling bemoeilijken en de druk op de longen vergroten, wat vochtophoping kan veroorzaken.

Het verliezen van slechts een paar kilo kan al helpen om de belasting op het hart en de longen te verminderen en daarmee het risico op vocht achter de longen te verlagen. Dit kan worden bereikt door een combinatie van een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging. Het is belangrijk om de calorie-inname te beperken en te kiezen voor voedingsmiddelen die rijk zijn aan voedingsstoffen en vezels, zoals groenten, fruit en volle granen.

Naast gezonde voeding kan regelmatige lichaamsbeweging ook helpen om het gewicht onder controle te houden. Het kan het hart en de longen sterker maken, de bloedcirculatie verbeteren en het immuunsysteem versterken. Voor mensen met vocht achter de longen kan het echter belangrijk zijn om voorzichtig te zijn bij het kiezen van de juiste oefeningen en om toestemming te vragen aan een arts voordat ze beginnen met een trainingsprogramma.

Kortom, gewichtsbeheersing kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van vocht achter de longen. Door gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging kan het risico op vochtophoping worden verlaagd en kunnen de symptomen worden verlicht.

Stoppen met roken

Roken is een van de meest schadelijke gewoontes voor de gezondheid. Het kan onder andere leiden tot vocht achter de longen, maar ook tot diverse andere ernstige aandoeningen. Als je vocht achter de longen hebt, is stoppen met roken daarom essentieel om de aandoening onder controle te krijgen en te voorkomen dat het terugkomt.

Het is niet makkelijk om te stoppen met roken, maar er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar, zoals nicotinepleisters en -kauwgum. Praat met je behandeld arts over de mogelijkheden en krijg ondersteuning van vrienden en familie om te stoppen met deze schadelijke gewoonte. Het stoppen met roken kan helpen om je longen te beschermen en om de gezondheid van je hele lichaam te verbeteren.

Medische procedures

Medische procedures worden soms gebruikt om vocht achter de longen te behandelen wanneer medicatie en veranderingen in levensstijl niet voldoende zijn. Er zijn verschillende procedures die kunnen worden uitgevoerd, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de ophoping van vocht.

Een veel voorkomende procedure is thoracentese, waarbij een arts een naald door de borstwand steekt om vocht uit de pleuraholte te verwijderen. Dit kan worden gedaan met behulp van beeldvormingstechnologie om de juiste locatie te vinden voor de naald. De patiënt kan wat ongemak ervaren tijdens de procedure, maar dit duurt meestal niet lang.

Soms kan een katheter worden ingebracht om vocht uit de pleuraholte te verwijderen. Deze katheter wordt meestal op zijn plaats gehouden met een hechtdraad en kan enkele dagen tot weken blijven zitten om vocht af te voeren.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om een klein stukje weefsel van de long of het borstvlies te nemen voor verder onderzoek. Dit wordt een biopsie genoemd en kan worden gedaan met een naald of via een kleine incisie in de borstwand.

In zeer ernstige gevallen kan een chirurgische ingreep nodig zijn om de oorzaak van vocht achter de longen te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld het verwijderen van een tumor of het repareren van een beschadigde hartklep omvatten.

Thoracentese

Thoracentese is een medische procedure waarbij een naald wordt ingebracht tussen de ribben in de pleuraholte om vocht of lucht te verwijderen. Het wordt vaak gebruikt om vocht achter de longen te verwijderen en kan worden uitgevoerd op een poliklinische basis.

Het is een relatief veilige procedure, maar er zijn wel risico’s zoals infectie en pneumothorax (klaplong). Voorafgaand aan de procedure zal de arts uitleggen wat er gaat gebeuren en kunnen er ook röntgenfoto’s of echografieën worden gemaakt om de exacte locatie van het vocht te bepalen.

Na de thoracentese kan er een drukverband of pleister worden aangebracht en zal de patiënt enige tijd worden geobserveerd om te controleren op mogelijke complicaties. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de thoracentese te herhalen als er opnieuw vocht zich ophoopt achter de longen.

Pleurodese

Pleurodese is een medische procedure die wordt gebruikt om vochtophoping in de pleuraholte te behandelen. Het doel van de procedure is om de twee lagen van de pleura (het membraan dat de longen bedekt en de binnenkant van de borstwand bekleedt) aan elkaar te laten kleven, zodat er geen ruimte is voor vocht.

Dit kan worden gedaan door een chemische stof in de pleuraholte te injecteren, waardoor er een ontstekingsreactie ontstaat die de pleuravliezen aan elkaar doet kleven. Een andere methode is om een chirurgische ingreep uit te voeren waarbij de pleuravliezen worden geschuurd om littekenweefsel te creëren dat de vliezen aan elkaar doet kleven.

Beide methoden kunnen worden gebruikt om herhaling van vochtophoping te voorkomen en het ademhalen te vergemakkelijken. Het is belangrijk om te onthouden dat pleurodese niet voor iedereen geschikt is en dat het altijd wordt uitgevoerd onder toezicht van een ervaren medisch professional.

Andere chirurgische ingrepen

Andere chirurgische ingrepen kunnen worden overwogen voor de behandeling van vocht achter de longen, afhankelijk van de oorzaak en ernst van de aandoening. Enkele voorbeelden van dergelijke procedures zijn:

 • Thoracoscopie: dit is een minimaal invasieve operatie waarbij een kleine camera wordt gebruikt om de binnenkant van de borstkas te bekijken en eventueel vocht of weefselmonsters te verwijderen.
 • Pleurectomie: dit is een operatie waarbij een deel of het gehele borstvlies wordt verwijderd om de ophoping van vocht te verminderen en te voorkomen.
 • Pleurale katheter: dit is een buis die via de borstwand in de borstholte wordt ingebracht om vocht af te tappen en te verwijderen.

De keuze voor een bepaalde procedure hangt af van verschillende factoren, waaronder de oorzaak en locatie van de ophoping van vocht, de algemene gezondheid van de patiënt en de mogelijke risico’s en voordelen van de ingreep. Het is belangrijk om met de behandelend arts te overleggen over welke procedure het meest geschikt is in een bepaald geval.

Deel dit artikel!
Angelo

Angelo

Fitness en healthy lifestyle zijn een groot onderdeel van mijn leven. Ik deel daarom ook graag mijn kennis en ervaring met andere mensen om hun te helpen hun doelen te behalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.