Spiritualiteit

Nine star ki berekenen: wat is het en wat kan het betekenen?

Published

on

We gaan het hebben over Nine Star Ki, een eeuwenoude wijsheid die de principes van de natuur en kosmische energie gebruikt om ons begrip van onszelf en onze omgeving te vergroten. Het is alsof je een handgeschreven gids krijgt die je door het leven loodst, die je helpt beter in balans te zijn met de natuurlijke ritmes van het leven.

Een soort superkracht, als je het mij vraagt. Dus, haal nog een diepe adem, open je geest en bereid je voor om deze verborgen facetten van jezelf te verkennen. 

Maar wat is Nine Star Ki dan precies?

Nine Star Ki is een vorm van astrologie die ons meer inzicht geeft in onszelf en onze relaties met anderen. Het gaat hierbij over drie getallen gebaseerd op je geboortedatum, de zogenaamde jouw persoonlijke ‘Nine Star Ki reeks’.

Denk aan jouw Nine Star als een code die de blauwdruk van jouw leven onthult, gebaseerd op de Chinese principes van de vijf elementen: Water 1, Aarde 2, Hout 3 en 4, Vuur 9, Metaal 6 en 7, en Aarde 8.

Elk getal heeft specifieke eigenschappen en hoewel sommige elementen meerdere verschijningsvormen hebben (zoals hout en aarde), staan de getallen in een vierkant, een zogenaamd ‘Luo Shu diagram’.

Hierbij is Ki een vitale energie die de adem van het leven vertegenwoordigt, centraal in dit alles. De onderlinge relaties, zichtbaar gemaakt in diagrammen van de overige getallen, onthullen welke relaties elkaar energie geven, zoals Prinses Maxima met Aarde 2. Aan de andere kant kunnen er ook conflicterende relaties zijn, zoals Aarde 8 en Water 1.

Kijk eens naar het diagram van het Watergetal 1 of het Vuurgetal 9, zie je de relaties? De Nine Star Ki gaat dieper dan dit, maar begin met jouw eerste getal, ontdek jouw drie elementen en ga van daaruit verder. Jouw Nine Star Ki reeks opent een wereld van begrip en connectie. Ontdek het, ervaar het en omarm het.

Wat kun je doen met deze Nine Star Ki karaktertest?

De drie elementen representeren de drie genoemde gebieden. Wanneer je deze elementen in combinatie bekijkt, wordt het beeld nog completer. Deze combinatie laat zien hoe de elementen zich tot elkaar verhouden, wat inzicht kan bieden in jouw persoonlijke obstakels, levenslessen, terugkerende worstelingen en vorige karmische ervaringen.

Uitzonderingen wanneer je je volwassen nine star ki berekenen wilt:

Als je als volwassen jouw nine star ki berekenen wilt zijn er enkele uitzonderingen om rekening mee te houden:

Wanneer je jouw eerste getal berekent, kan het zijn dat je het voorgaande geboortejaar als referentie moet nemen. Neem bijvoorbeeld een geboortedatum van 24 januari 1965. Het Chinese jaar begon dat jaar pas op 2 februari. Daardoor zou je voor het berekenen van je eerste nine star ki-getal het jaar 1964 moeten hanteren, omdat je nog geboren bent binnen het Chinese jaar van 1964. In dit voorbeeld resulteert dat in het getal ‘vuur 9’.

Er bestaat ook een methode die enkel de zonnekalender volgt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het Chinese jaar elk jaar op 5 februari begint.

Onze gehanteerde methode combineert zowel de zonne- als maankalender. We geloven dat zowel de invloed van de zon (wintersonnewende) als die van de maan (tweede nieuwe maan) meegewogen moet worden om een evenwichtige vertegenwoordiging van yin en yang te hebben.

Het Chinese jaar is gebaseerd op de maancyclus. Het start steeds op de tweede nieuwe maan na de wintersonnewende, wat altijd ergens tussen 21 januari en 20 februari plaatsvindt.

Zelf je nine star ki berekenen

Het berekenen van je persoonlijke Nine Star Ki reeks is een proces van ontdekking en verbinding. Gebaseerd op je geboortedatum, geeft Nine Star Ki je inzicht in de invloed van de Chi energie in jouw leven – een vitale kracht die centraal staat in deze oude leer.

Allereerst, vind je geboortejaar in de Negen Sterren Ki tabel. Hier kun je ook rekening houden met 4 of 5 februari als grens, aangezien het Chinese Nieuwjaar niet altijd op 1 januari valt. Let op, het is het beste om het element vóór jouw geboortedatum te zoeken als je vóór 4 of 5 februari bent geboren. Is je geboortedag na 4 of 5 februari, dan kun je het beste het element ná jouw geboortedatum opzoeken.

Nu kijk je naar het getal dat met jouw geboortejaar overeenkomt, dit is jouw eerste getal. Het tweede getal wordt bepaald door het jaar van de 9-jarige cyclus waarin je geboren bent. Bijvoorbeeld, als je geboren bent in 2006, valt dit onder het getal 7. Het derde getal is afhankelijk van de maand van je geboorte.

Al deze getallen staan in een vierkant, het zogenaamde Luo Shu diagram. Dit is een magisch diagram waarvoor geldt dat alle getallen die een rij vormen, opgeteld hetzelfde zijn. Elk getal heeft een specifieke kleur die overeenkomt met het element dat tot dat getal behoort. Zo staan bijvoorbeeld groen en donkergroen voor Hout.

In dit vierkant, zie je welke relaties elkaar energie geven en welke conflicterend zijn, zoals het geval van Aarde 8 en Water 1. Beide zijn heel gevoelig en daarom is zorgvuldig met elkaar omgaan een vereiste. De zwaarte van het getal 8 kan heel veel energie kosten, en het diagram van het Vuurgetal 9 toont de krachtige maar ook potentieel moeilijke relaties die kunnen ontstaan.

Jouw persoonlijke Nine Star Ki reeks is als een schatkaart, leidend door het leven, je relaties en de wijze waarop je met energie omgaat. Laat het je gids zijn en ontdek de unieke invloed van deze sterren op jouw leven.

Negen Sterren Ki tabel

Hier is een vereenvoudigde tekstuele Negen Sterren Ki tabel voor het berekenen van je hoofdgetal. Houd er rekening mee dat deze methode wel enige nauwkeurigheid kan verliezen, vooral voor degenen die in januari of februari geboren zijn. In die maanden kan het Chinese Nieuwjaar vallen, waardoor het mogelijk is dat je aan het eind van het vorige jaar geboren bent volgens de Chinese kalender.

De tabel:

  1. Water: 1913, 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021, 2030
  2. Aarde: 1914, 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022, 2031
  3. Hout: 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023, 2032
  4. Hout: 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015, 2024, 2033
  5. Aarde: 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034
  6. Metaal: 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017, 2026, 2035
  7. Metaal: 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018, 2027, 2036
  8. Aarde: 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019, 2028, 2037
  9. Vuur: 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020, 2029, 2038

Om je hoofdgetal te vinden, zoek je je geboortejaar op in de bovenstaande tabel. Het getal ervoor (1-9) is je hoofdgetal, en de naam ernaast geeft het element van je hoofdgetal aan. Je kunt dit hoofdgetal en element vervolgens gebruiken als startpunt voor je persoonlijke Nine Star Ki lezing en analyse.

Luo Shu diagram

De negen sterren worden geplaatst binnen het Luo Shu diagram. Dit fascinerende diagram heeft de bijzondere eigenschap dat de som van de drie getallen die een rij vormen, ongeacht de richting, altijd tot 15 optelt.

De cijfers worden gepresenteerd binnen een vierkant, gekleurd volgens het element dat bij het betreffende getal hoort. Groene en donkergroene tinten representeren het hout element, terwijl geel de aarde vertegenwoordigt, zwart is gelinkt aan water en grijs duidt op metaal. Elk getal symboliseert een specifiek proces, zoals hierboven is uitgelicht.

Het schema met het getal 5 in het centrum is het hoofdschema, vaak aangeduid als het basisdiagram. Echter, het is mogelijk om magische vierkanten te creëren met alle cijfers. Dit resulteert in een uitgebreid magisch vierkant, zoals hieronder weergegeven.

Het aardediagram met het cijfer 5 neemt de centrale positie in. Aan de rechterkant bevindt zich het metaaldiagram met getal 7, terwijl aan de linkerzijde het houtdiagram met getal 3 ligt.

Onder het 5-diagram is het waterdiagram met getal 1 te vinden. Daarboven is het vuurdiagram met getal 9 geplaatst. In de hoeken van het uitgebreide vierkant vinden we de diagrammen van de overige cijfers.

Elk jaar correspondeert met een specifiek getal. Bijvoorbeeld, 2006 is aangeduid als het jaar van de 3. Als we willen begrijpen hoe een persoon, die geassocieerd is met het getal 7, zich zal voelen in het jaar van de 3, raadplegen we het diagram van de 3 – dat is het lichtgroene diagram aan de linkerkant.

We merken op dat de 7 bovenaan in het 3-diagram staat. Om de ervaring van de 7 te achterhalen, kijken we naar wat er vermeld staat in het midden-bovenste vak van het basisdiagram. Daar staat ‘roem’. Dus, voor degene die verbonden is met de 7, kan het jaar 2006 bekendheid of roem brengen.

Met Nine Star Ki vind je richting in je leven

Navigeren door het leven kan soms aanvoelen als het proberen te vinden van de poolster op een bewolkte nacht. In deze zoektocht kan Nine Star Ki een nuttig kompas zijn, een gids om richting te geven aan je reis. Deze oude vorm van astrologie, gebaseerd op de constellatie de Grote Beer, is een vitale bron van inzicht en inspiratie.

Nine Star Ki geeft je inzicht in je persoonlijke reeks van drie getallen en elementen op basis van je geboortedatum.

Elk getal komt overeen met een van de vijf elementen: Water (1), Aarde (2, 5, 8), Hout (3, 4), Vuur (9) en Metaal (6, 7). Deze reeks is als een magisch vierkant, dat je kunt zien als een blauwdruk van jouw energie.

Bijvoorbeeld, als je geboren bent in het jaar van de 3, dan is Hout je hoofdelement. De relatie tussen dit hoofdelement en de andere elementen in jouw persoonlijke reeks is belangrijk voor het begrijpen van je energie.

Elk element geeft energie aan het volgende, zoals Hout dat energie geeft aan Vuur. Dus, als je het element vóór jouw element wilt stimuleren, dan kun je aandacht besteden aan dat specifieke gebied in je leven.

Echter, er kunnen ook conflicterende relaties zijn. Het getal 8 en Water 1 hebben bijvoorbeeld een dergelijke relatie. Als je deze getallen in je reeks hebt, kan het heel veel energie kosten om met deze conflicterende energieën om te gaan. Maar angst niet, het herkennen van deze conflicten is de eerste stap naar harmonie.

Bij het toepassen van Nine Star Ki in je leven, staat de Chi energie, de adem van het leven, centraal. Of je nu meer wilt geven of ontvangen, deze energie speelt een cruciale rol.

Bijvoorbeeld, als je het zware getal 8 in je reeks hebt en je merkt dat je het moeilijk vindt om energie te geven, dan kan Nine Star Ki je helpen om hier bewust van te worden en te zoeken naar manieren om deze energie in balans te brengen.

In het grotere plaatje is Nine Star Ki als de Poolster in de nabijheid van de Grote Beer. Het helpt ons het centrum van onze hemel te vinden en leidt ons door de omwenteling van ons leven.

Net zoals de sterren dienden als verdeelstations voor de energie van de Poolster, zo helpt Nine Star Ki ons om de energie in ons leven te herkennen, te begrijpen en te harmoniseren.

Dus, wil je je eigen sterrenkaart maken? Duik dan in de magische wereld van Nine Star Ki. Het is als het maken van magische vierkanten, die elk een verhaal vertellen over jou en je relatie met de wereld.

En weet dat, ongeacht je reeks, je niet alleen bent op deze reis. Net zoals de sterren in de hemel met elkaar verbonden zijn, zo zijn we dat ook wij. In ons allemaal brandt dezelfde sterrenenergie, de energie van leven en verbinding.

Water 1: Intuïtief

In de Nine Star Ki is Water 1 het intuïtieve element. Het is een vitale energie, diep verbonden met onze innerlijke wijsheid. Als dit je hoofdelement is volgens je geboortedatum, beweeg je je soepel door de wereld, net zoals water zich door een rivier beweegt.

Maar elke stroming heeft zijn tegenstroom. Water 1 en Aarde 8 hebben bijvoorbeeld een conflicterende relatie. Het water kan de stabiliteit van de aarde eroderen en de aarde kan het stromende water blokkeren. Het is een dynamiek van geven en nemen.

Het is belangrijk om te weten welk element vóór en na jouw element komt. Het element vóór Water 1 is Metaal 6, dat de diepe reflectie symboliseert, terwijl het element na Water 1 Hout 3 is, dat groei en expansie symboliseert.

Water 1 is ook gekoppeld aan de poolster, het centrum van de hemel. Het biedt richting en stabiliteit, zoals een kompas dat ons helpt om ons pad te vinden. Het omgaan met de energie van Water 1 vraagt om een diep begrip van de stroming en de dynamiek van de Chi-energie.

Aarde 2: Dienstbaar

In Nine Star Ki astrologie vertegenwoordigt Aarde 2 de essentie van dienstbaarheid. Wanneer dit element prominent is in je geboortedatum, is er een natuurlijke neiging tot zorgzaamheid, mededogen en het bieden van steun aan anderen. Het is een vitale ki die in iedere interactie tot uiting komt.

Echter, zoals elk element in de Nine Star Ki, heeft Aarde 2 zijn uitdagingen. Bijvoorbeeld, Aarde 2 kan conflicterende relaties ervaren met Water 1. Dit betekent dat het evenwicht soms verstoord kan worden, maar ook dat deze relaties ons kunnen helpen om te groeien en te leren.

Een bekend voorbeeld van Aarde 2 is Prinses Maxima, die haar natuurlijke dienstbaarheid en zorgzaamheid inzet in haar publieke rol. Ook zij heeft te maken met de dynamiek van de verschillende elementen.

Het element vóór Aarde 2 is Aarde 8, dat staat voor vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Het element na Aarde 2 is Metaal 6, dat staat voor logica en duidelijkheid. Deze elementen kunnen helpen om balans te vinden in de energetische stroming van Aarde 2.

Dienstbaar zijn aan anderen betekent ook zorgvuldig omgaan met je eigen energie, iets wat centraal staat in de ki-leer.

Hout 3: Avontuurlijk

Met behulp van je geboortedatum kan Nine Star Ki je aangeboren karaktereigenschappen onthullen. In dit systeem is Hout 3 synoniem met het avontuurlijke, vertegenwoordigd door het getal 3. Deze ki is een vitale bron van energie, altijd op zoek naar nieuwe ervaringen en mogelijkheden.

Hout 3-personen hebben een natuurlijke neiging om buiten hun comfortzone te treden. Ze zoeken voortdurend naar het onbekende, gedreven door een onstuitbare drang om te verkennen en te ontdekken. Ze houden ervan om te groeien en te leren, en ze zijn altijd klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Toch kunnen ze, net als alle andere elementen in de Nine Star Ki, conflicterende relaties hebben. Zo kan er bijvoorbeeld een conflict zijn met Water 1 of Aarde 8. Maar deze conflicten kunnen ook kansen bieden voor groei en transformatie.

Ondanks hun avontuurlijke aard zijn Hout 3-individuen ook gevoelig en intuïtief. Ze kunnen een diep begrip en waardering hebben voor de natuurlijke wereld en het leven in het algemeen.

In de cyclische aard van de Nine Star Ki ligt het element Vuur 9 vóór Hout 3, dat staat voor passie en creativiteit, terwijl het element Aarde 5 na Hout 3 komt, wat staat voor stabiliteit en structuur. Deze elementen kunnen helpen bij het in evenwicht brengen en harmoniseren van de avontuurlijke energie van Hout 3.

Hout 4: Idealistisch

De Nine Star Ki geeft op basis van je geboortedatum inzicht in je inherente kwaliteiten en karaktereigenschappen. Mensen die onder het element Hout 4 vallen, staan bekend als idealistisch. Met het getal 4 zijn ze geneigd te streven naar een wereld die volgens hun visie mooier, eerlijker en harmonieuzer is.

Hun chi energie, die centraal staat in de Nine Star Ki, drijft hen ertoe om te geven en te delen, eerder dan te nemen. Dit is vooral zichtbaar in hun relaties, waar ze vaak een energiegevende rol op zich nemen.

Ondanks hun sterke idealen kunnen ze ook heel gevoelig zijn, vooral als ze geconfronteerd worden met situaties of relaties die hun idealen betwisten.

Water 1 en Aarde 8 kunnen bijvoorbeeld conflicterende relaties geven, aangezien ze andere kernwaarden hebben. Daarom is het belangrijk voor Hout 4 om te leren evenwicht te vinden, misschien door te zoeken naar het element vóór of na hun element, om zo een grotere harmonie en voldoening te bereiken.

Ondanks mogelijke conflicten blijft Hout 4 vasthouden aan zijn idealen en visie. Ze worden gedreven door hun diepe verlangen om een verschil te maken, en hun idealisme is een van hun grootste sterktes.

Metaal 7: Emotioneel

De metaal 7 figuur staat bekend om zijn emotionele intensiteit. Met de hand van je geboortedatum, kun je jouw element bepalen. Stel, je bent een 7, dat valt onder het metaalelement.

Dit kan tot conflicterende relaties leiden, zoals tussen getal 8 en water 1. De metaal 7 figuur kan bijvoorbeeld conflicterend zijn met Prinses Maxima, een aarde 2 figuur, vanwege hun verschillende elementen.

In het zoeken naar harmonie is het beste het element vóór jouw element te vinden, evenals het element na jouw element. Dit kan helpen om de chi energie, die centraal staat in deze relaties, in balans te brengen.

Het nabijheid van de Poolster, een voor-na-laatste ster in onze hemel, wordt gebruikt om de verdeling van chi energie te visualiseren, net zoals negen sterren die in een vierkant worden gezet dat de kleur van het element weergeeft, in dit geval grijs.

Het jaar 2006, dat onder het getal 7 valt, is bijvoorbeeld een periode waarin de metaal 7 figuur emotionele uitdagingen kan ervaren. Daarom is bewustzijn van deze dynamieken cruciaal voor het navigeren door de complexiteiten van het leven.

Aarde 8: Pragmatisch

De Aarde 8 figuur, gekenmerkt door pragmatisme, navigeert vakkundig door het leven, zich bewust van de relaties die zich voordoen.

Het diagram laat zien welke relaties ontstaan, zoals de conflicterende dynamiek tussen getal 8 en water 1. Dit illustreert ook de complexiteit van relaties, zoals Prinses Maxima, een aarde 2 figuur, die een andere energie manifesteert.

Het concept van Chi, de vitale levensenergie, staat centraal. Om balans te bereiken, zou de Aarde 8 figuur idealiter het element vóór en na zijn eigen element zoeken, rekening houdend met de complexe matrix van energieën.

De praktische aard van deze figuur is als de steel van de lepel, die gebruikt wordt om de Poolster te vinden, een richtinggevend punt in de hemel. Net zoals de Poolster, bedienen zij zich ook vaak als verdeelstations, door energie gedistribueerd naar de aarde.

Het element Aarde 8 wordt weergegeven in het magische vierkant, een diagram van negen sterren, dat hun kleur, geel, draagt. Het toont het pragmatische pad van deze figuren, dat ons eraan herinnert om naar de sterren te kijken voor begeleiding in ons leven.

Vuur 9: Uitdagend

Het Vuur 9 figuur straalt een uitdagende geest uit, altijd klaar om te veroveren en grenzen te verleggen. Dit wordt weerspiegeld in de dynamische relaties van het getal, zoals te zien is in het diagram. Bijvoorbeeld de strijdige verbinding tussen 8 en water 1, evenals de subtiele maar krachtige connectie met Prinses Maxima, een aarde 2 entiteit.

Chi, de levenskracht, staat centraal in hun leven. Ze zoeken graag het element vóór en na hun eigen, en verlichten zo hun pad met wijsheid en begrip. Het leven van een Vuur 9 is nooit discreet, met energieke flitsen van emotie en actie.

Hun onstuimige energie doet denken aan de brandende Poolster, die ze als richtpunt gebruiken. Ze distribueren energie, als sterren die een pad van licht vormen.

Vuur 9 wordt in het vierkant weergegeven door de kleur rood, de kleur van hun element. Het diagram van het houtgetal 3 staat rechts ervan, symboliserend de vurige kracht van hun wil. Net zoals het jaar 2006, dat valt onder het getal 7, kijken we vol verwachting naar de uitdagingen en avonturen die de Vuur 9 ons zal brengen.

Conflicten en harmonie

Wanneer we de relaties van getallen verkennen, zien we vaak conflicten en harmonie, zoals de botsing tussen 8 en water 1 en de symbiose tussen Prinses Maxima en aarde 2. Zoekend naar het element vóór en na jouw getal, kan men inzicht krijgen in deze dynamische verbindingen.

Chi, de universele energie, is het bindmiddel, waarbij evenwicht en stroming essentieel zijn. Charles, geassocieerd met het houtgetal, kapt met heftige vastberadenheid door de uitdagingen die het leven brengt. Deze onverschrokken geest en het ontbreken van discretie kunnen conflicteren, maar leiden ook tot unieke paden.

Dicht bij de voor-na-laatste ster, navigeren ze door het leven met de Poolster als hun gids. Deze sterren vormen een magisch vierkant, elk gelinkt aan een getal en weergegeven in de kleur van het corresponderende element. Groen en donkergroen markeren de houtelementen, een mooi contrast tegen het vuur en metaal elders.

Het jaar 2006 valt onder het getal 7. Als we naar het houtgetal 3 kijken, zien we hoe het getal 7 zich ontvouwt – een verhaal verteld door de sterren en getallen in de constellatie van ons leven.

Een doolhof van paden en verbindingen

In de mystieke wereld van numerologie, waar chi-energie centraal staat, worden verbanden gelegd die ons doen nadenken over onze relaties en onszelf. Dit is weergegeven in een figuur waarin de onderlinge relaties zichtbaar worden, een vierkant dat zowel uniek als universeel is en gemaakt kan worden voor alle getallen.

Charles, met zijn heftige energie, is een prachtig voorbeeld van een individu dat streeft naar harmonie ondanks conflicterende elementen. Zijn relatie met het getal 8 toont de moeite die hij doormaakt, maar ook zijn vermogen om zijn eigen element te zoeken, zowel vóór als na zijn huidige positie.

Een gebrek aan discretie kan botsingen veroorzaken, maar ook het potentieel voor groei. Zo kunnen de negen sterren gezet worden in een patroon, dat dient als een soort verdeelstation van energie. Deze sterren vormen een rij en symboliseren het eeuwige proces van omwenteling rond de poolster, die we kunnen gebruiken als onze spirituele gids.

Elk getal is gelinkt aan een specifiek element, zoals groen en donkergroen dat hout vertegenwoordigt. Deze kleurrijke relatie weerspiegelt de veelzijdigheid van het leven en nodigt ons uit om het beste te halen uit onze eigen unieke, magische vierkant.

Conclusie

“Nine Star Ki” is een boeiende en kleurrijke vorm van astrologie, geworteld in de traditionele Chinese wijsheid, waarbij chi-energie centraal staat. De energiepatronen van de negen sterren worden gezet in een vierkant dat zowel intuïtief als systematisch is, en een rij vormt die de cyclische aard van het leven representeert. Deze sterren dienden zo als verdeelstations van kosmische energieën.

In deze figuur, die zorgvuldig is samengesteld en die we kunnen maken voor alle getallen, zie je welke relaties er bestaan tussen de elementen. Elk getal correspondeert met een specifiek element, waarbij bijvoorbeeld groen en donkergroen het hout element vertegenwoordigen.

In de wereld van “Nine Star Ki” is het zinvol om zowel het element vóór als na jouw element te zoeken. Dit stelt je in staat om de dynamiek van je relaties beter te begrijpen, inclusief degenen die conflictueel en verschillend van aard zijn.

Charles, bijvoorbeeld, ondervindt vaak moeite met het getal 8. Ondanks zijn heftige energie blijft hij gevoelig voor de energieën om hem heen. Dit illustreert de intrigerende complexiteit en veelzijdigheid van relaties binnen de “Nine Star Ki”.

Bij “Nine Star Ki” wordt de poolster gebruikt als een spirituele gids. Deze schitterende ster symboliseert de eeuwige omwenteling van energie, die discreet maar onmiskenbaar aanwezig is in het universum.

Het maken van deze magische vierkanten is een kunst op zich, een manier om de subtiele maar krachtige interacties van het universum te begrijpen.

Lees meer

Lees ook onze andere artikelen in de categorie spiritualiteit, met daar in onder andere:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Trending

Exit mobile version